Monthly Archives: kwiecień 2020

„Maseczki od cyklistów” – udzielamy pomocy potrzebującym.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie odpowiadając na apel Stowarzyszenia Dolina Karpia popiera inicjatywę szycia maseczek w Dolinie Karpia i przeznacza kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów do szycia maseczek w Dolinie Karpia.  Członkowie naszego Towarzystwa będą również zaangażowani w działania logistyczne związane z dostarczaniem materiałów, rozdzielaniem na  poszczególne punkty oraz ich dystrybucją. Maseczki naszych…
Czytaj więcej...

Informacja zarządu TTR Cyklista

Informuje, że w związku z epidemią odwołane są wszelkie planowane wyjazdy rowerowe, w tym do Sandomierza i Międzywodzia. Zgodnie z wysłanym w dniu 15.04.2020 sms-em każdy otrzyma w całości zwrot zaliczki. Zarząd rekomenduje jednak pozostawienie tych zaliczek na przyszłe wyjazdy, będzie jak znalazł. Jeżeli ktoś pilnie potrzebuje pieniędzy to proszę o telefon lub sms i…
Czytaj więcej...