Cykliści w Dolinie Baryczy

Wyprawa rowerowa Osieckiego Towarzystwa Brydżowego na Stawy Milickie leżące w Dolinie Baryczy. Pośród 12 uczestników było trzech członków TTR Cyklista Przeciszów /Wiesia, Józik i piszący tę relację/ oraz 7 sympatyków, którzy biorą udział w naszych niedzielnych wyjazdach, ale nie są członkami. Termin od 02-10 września, piękna upalna pogoda i przepiękne okolice największego kompleksu stawów rybnych w Europie. Jest tutaj 285 stawów o łącznej powierzchni 77 kmw 2, które założone zostały już w XIII wieku przez zakon cystersów. Gniazduje tutaj 270 gatunków ptaków wodno-błotnych, jest 6 rezerwatów przyrody i 700 km tras rowerowych.

Comments are closed.