Edukacyjny Rajd Rowerowy

W dniu 15 czerwca 2021 został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych Nr 1 i 2 w Przeciszowie Edukacyjny Rajd Rowerowy, w ramach którego odbył się „spacer ornitologiczny” na stawach hodowlanych „Przyręb” znajdujących się na terenach gminy Przeciszów i Zator. W przedsięwzięcie włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, która prowadzi akcję „Wędrrówka po Gminie Przeciszów”, a także Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie, którego członkowie opracowali trasy przejazdu, a także uczestniczyli w rajdzie dbając o bezpieczeństwo uczniów na drogach i ścieżkach rowerowych. Członkami zespołu realizującego przedsięwzięcie byli Magdalena Tęcza i Janek Kajdas.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Comments are closed.