IX Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia

9 lipca 2016

Zapisy w dniu rajdu od godz. 8:00 do 10:30

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o udział w rajdzie w koszulkach z poprzednich edycji.

 PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO 

9.00– 10.30 – zbiórka uczestników na terenie Stadionu Sportowego w Przeciszowie
9.00– 10.30 – zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów i pakietów – Stadion Sportowy
10.45 – 10.55 – zbiórka uczestników do startu
11.00 – Stadion Sportowy - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy
12.30 – 15.30 – przyjazd do mety na Stadionie uczestnków Rodzinnego Rajdu Rowerowego, posiłek
14.30 – 16.00 - festyn sportowy, występy, konkursy
14.30 – 15.00 – zapisy do zawodów dla dzieci
15.00 – zawody dla dzieci w okolicy Stadionu
15.30 – wreczenie pucharów i dyplomów wszystkim dzieciom biorącym udział w zawodach
16.00 – losowanie nagród

Trasa MAXI (40 km ): Przeciszów Stadion – Las – Podolsze – Palczowice – Trzebieńczyce – Graboszyce Karpik (postój – bufet) – Przybradz - Gierałtowice – Gierałtowiczki – Piotrowice – Przeciszów – Przeciszów Stadion

Trasa MIDI  (34 km): Przeciszów Stadion – Las – Podolsze – Palczowice – Trzebieńczyce – Graboszyce Karpik (postój – bufet) –  Przybradz - Piotrowice – Przeciszów – Przeciszów Stadion

Trasa MINI  (12 km): Przeciszów Stadion – Las – Łowiczki Pańskie (postój – bufet owocowy) 
– Przeciszów – Przeciszów Stadion.

CZASOWY PLAN PRZEJAZDU UCZESTNIKÓW RAJDU (orientacyjny)

11.00 – 11.00  - Przeciszów Stadion Sportowy
11.10 – 11.40 – Las
11.45 – 12.30 – Podolsze
12.00 – 13.15 – Palczowice
12.15 – 13.30 – Graboszyce Karpik
12.30 – 13.45 – Przybradz 
12.40 - 14.00 – Gierałtowice
13.0 – 14.30 – Piotrowice
13.30 –   15.30   - Przeciszów Stadion Sportowy

Dokumenty:

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.