Ogłoszenie #5

ZAPYTANIE CENOWE nr 5/2017

 Określenie kosztów organizacji dwóch spotkań mieszkańców pod nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Kolędnicze w Dolinie Karpia”.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista

Siedziba, biuro i adres do korespondencji: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, e-mail; biuro@cyklista.com.pl

ZAPYTANIE CENOWE nr 4/2017

z dnia 22 grudnia 2017 roku

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista z siedziba w Przeciszowie, zwraca się z zapytaniem cenowym w celu określenia kosztów organizacji dwóch spotkań mieszkańców pod nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Kolędnicze w Dolinie Karpia” .

Opis przedmiotu zapytania cenowego:

Organizacja trzech spotkań mieszkańców pod nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Kolędnicze w Dolinie Karpia” ,w tym:

- 1 spotkanie grupy kolędniczej z udziałem seniorów – 30 osób

- 1 spotkanie grupy kolędniczej z mieszkańcami – 30 osób

- 1 spotkanie - Widowisko o Bożym Narodzeniu – Jasełka – 100 osób,

Opis przedmiotu zapytania cenowego dla jednego spotkania:

- zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia spotkania dla 30 uczestników

- przygotowanie scenariusza inscenizacji kolędniczej dla grupy kolędniczej składającej się z co najmniej 5 osób,

- zapewnienie Sali odpowiedniej do organizacji Widowiska o Bożym Narodzeniu dla 100 osób,

- przygotowanie scenariusza – Widowiska o Bożym Narodzeniu - Jasełek

- zorganizowanie spotkania Widowiska o Bożym Narodzeniu – Jasełek dla 100 mieszkańców, ze wspólnym śpiewaniem kolęd,

Zamówienie to jest związane z realizacją wniosku o powierzenie grantu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Informacje ogólne.

- każdy z wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty.

- ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie komputerze lub czytelnym pismem ręcznym,

- oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

- oferta powinna zawierać: ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i personalnymi, obliczoną według kalkulacji własnej, z podaną ceną brutto wyrażona w polskich złotych.

Prezes TTR Cyklista

Józef Król

Dodatkowe informacje i druki formularzy ofertowych do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, ul, Długa 6, 32-641 Przeciszów. Termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2017 r, godz. 10,00 w Gminnej Bibliotece Publicznej adres jak wyżej.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.