Regulamin TTR CYKLISTA

Zarząd podjął uchwałę o wejści w życie regulaminu uczestnictwa w imprezach rowerowych organizowanych przez TTR CYKLISTA. Określa on zasady uczestnictwa w organizowanych w ramach akcji społecznej pn. „Lato z Rowerem” rajdów rowerowych, wycieczek, spotkań lub innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w różnych miejscach Polski, zwanych dalej łącznie „Imprezami rowerowymi”.

Akceptacja regulaminu będzie konieczna, aby wziąć udział w imprezach organizowanych przez TTR CYKLISTA

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.