„Maseczki od cyklistów” – udzielamy pomocy potrzebującym.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie odpowiadając na apel Stowarzyszenia Dolina Karpia popiera inicjatywę szycia maseczek w Dolinie Karpia i przeznacza kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów do szycia maseczek w Dolinie Karpia. 

Członkowie naszego Towarzystwa będą również zaangażowani w działania logistyczne związane z dostarczaniem materiałów, rozdzielaniem na  poszczególne punkty oraz ich dystrybucją. Maseczki naszych materiałów będą również przeznaczane dla szpitala miejskiego w Oświęcimiu i dla osób potrzebujących w Domach Opieki Społecznej. 

 Można również przekazywać dobrowolne środki finansowe na zakup materiałów do szycia maseczek przelewem na nasze konto z dopiskiem  - tytułem, „maseczki od cyklisty”. Wszystkie te środki zostaną przekazane na zakup środków ochrony dla potrzebujących szczególnie w szpitalach, domach pomocy społecznej.

Wszystkich  wpłacających zapewniamy, że każda wpłacona złotówka będzie przeznaczona na ten szczytny cel, a cała administracja, logistyka, obsługa , będzie bez kosztowa  - praca wolontariuszy.

Mamy już pierwsze maseczki uszyte w Przeciszowie.

Prezes Janek Kajdas

Comments are closed.