Nowe władze stowarzyszenia

27 maja 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków TTR Cyklista. Było to zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym nastąpiły zmiany. Z funkcji prezesa zrezygnował Jan Kajdas, ze względu na inne obowiązki oraz ze względów osobistych, zapowiadając jednak dalszą aktywną działalność w stowarzyszeniu. Na zebraniu zostały wybrane nowe władze, które przedstawiają się następująco:

Prezes – Marian Kocemba - Osiek

Wiceprezes  - Piotr Filapek - Czechowice Dziedzice

Sekretarz – Leszek Bałys - Przeciszów

Skarbnik – Halina Kocemba  - Osiek

Członek zarządu – Marek Trzaska  - Piotrowice.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Władysław Kozub - Przeciszów

Członek – Marian Makoś  -  Przeciszów

Członek  - Sylwester Kościelnik - Przeciszów

Na zebraniu dotychczasowy prezes przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, za 2023 rok, które spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez członków zgromadzenia, którzy pozytywnie ocenili działalność udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi.

Comments are closed.