Program rajdu rodzinnego

Program spotkania mieszkańców pn. Rodzinny Rajd Rowerowy - „Święto Ziemniaka”

14,00 - Rozpoczęcie spotkania do startu, na stadionie LKS Przeciszowia, w Przeciszowie.

14,00 – 14,30 – przygotowanie uczestników Rajdu do startu. Omówienie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach rowerem, w tym w kolumnach rowerowych. Podział uczestników na grupy do 15 osób w jednej grupie.

14,30 – 15,30 – przejazd uczestników na trasie Przeciszów LKS, ul, Okrężna, Podlesie, Długa, Topolowa, Szkolna, Kolonia, Graniczna , Przyrębska, Leśna, Dom Ludowy w Lesie.

15,30 – 17,00 – wspólne ognisko z pieczeniem ziemniaków,

17,00 – 18,00 - kawa, herbata; zakończenie spotkania.

Udział uczestników jest bezpłatny. Udział w spotkaniu wyłącznie dla osób, które zgłosiły swój udział !

JK.

Comments are closed.