Rajd Bogatynia

12 – 15 sierpnia 2022

Trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec to główny cel naszej wędrówki rowerowej, którą rozpoczęliśmy w piątek już o godz. 6,00 wyjeżdżając busem z Przeciszowa do źródeł Nysy Łużyckiej w Czechach, gdzie , po rozładowaniu rowerów i pamiątkowym zdjęciu w tym ważnym miejscu rozpoczęliśmy rajd do Bogatyni poruszając się szlakiem rowerowym po stronie czeskiej wzdłuż Nysy Łużyckiej, która na ok. 190 km wyznacza granice między Polska a Niemcami. Po przejechaniu o.20 km od startu zwiedziliśmy muzeum szkła i biżuterii w Jabloncu. Warto zwiedzić zaczarowany świat biżuterii – siedem wieków czeskiego szkła. Słynne na całym świecie wyroby ze szkła, biżuteria trzech tysiącleci, naprawdę warto zwiedzić to muzeum. Drugi dzień to zwiedzanie zamku we Frydladzie i okolic Bogatyni. W trzecim dniu to właśnie trójstyk granic i przejazd wokoło kopalni Turów, w tym część po stronie niemieckiej, niezwykle atrakcyjna wycieczka. W pobliżu trójstyku granic przy czeskim odcinku szlaku, znajduje się jezioro Kristyna, pięknie zagospodarowany sztuczny zbiornik powstały na wskutek celowego zalania kopalni węgla brunatnego. Podobny zbiornik znajduje się parę kilometrów dalej już po stronie niemieckiej w miejscowości Berzdorfer. Oba jeziora pięknie zagospodarowane pod względem turystycznym i rekreacyjnym. W czwartym dniu to przejazd z Bogatyni po niemieckiej stronie do Zgorzelca, gdzie czekał na nas bus i po załadunku ok. godz. 15,00 wyjechaliśmy do Przeciszowa. Ten wyjazd to również niezwykła lekcja historii. Myślę, że jeszcze tam wrócimy bo warto, niezwykłe tereny, ścieżki rowerowe i fajni ludzie.

Comments are closed.