Category Archives: Informacje

Wycieczka “Polskimi śladami na Kresach Wschodnich”

Zapraszamy na objazdową wycieczkę "Polskimi śladami na Kresach Wschodnich",  gdzie podczas czterech dni będziemy mieli okazję razem zwiedzić miejsca znane z kart polskiej historii i Trylogii Henryka Sienkiewicza. Odwiedzimy Ukrainę, gdzie teraz znajdują się dawne polskie warownie, jak i miasta, tak bardzo wryte w naszą świadomość, jak Kamieniec Podolski, Stanisławów i oczywiście Lwów. Dzień 1 Wyjazd z określonych miast…
Czytaj więcej...

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 (sobota) g. 15:00 w siedzibie stowarzyszenia w Przeciszowie, ul. Długa 6. Poniżej przedstawiam Program Walnego Zgromadzenia Członków aprosze o niezawodne przybycie. Janek Kajdas Prezes TTR „Cyklista” Proponowany program WZC. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i…
Czytaj więcej...

„Maseczki od cyklistów” – udzielamy pomocy potrzebującym.

Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie odpowiadając na apel Stowarzyszenia Dolina Karpia popiera inicjatywę szycia maseczek w Dolinie Karpia i przeznacza kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów do szycia maseczek w Dolinie Karpia.  Członkowie naszego Towarzystwa będą również zaangażowani w działania logistyczne związane z dostarczaniem materiałów, rozdzielaniem na  poszczególne punkty oraz ich dystrybucją. Maseczki naszych…
Czytaj więcej...

Informacja zarządu TTR Cyklista

Informuje, że w związku z epidemią odwołane są wszelkie planowane wyjazdy rowerowe, w tym do Sandomierza i Międzywodzia. Zgodnie z wysłanym w dniu 15.04.2020 sms-em każdy otrzyma w całości zwrot zaliczki. Zarząd rekomenduje jednak pozostawienie tych zaliczek na przyszłe wyjazdy, będzie jak znalazł. Jeżeli ktoś pilnie potrzebuje pieniędzy to proszę o telefon lub sms i…
Czytaj więcej...