Posiedzenie zarządu

Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” z siedzibą w Przeciszowie

………………………………………………………………………………………………………..........

Program posiedzenia zarządu w dniu 17 września 2020r.

  1. Informacja o realizacji projektu „Lato z Rowerem”
  • a. Rajd Kraków, zrealizowany
  • b. dwa wyjazdy na gorące źródła nie zrealizowane

2. Informacja o projekcie grantowym, rajdy dla szkół, rajd dla mieszkańców z prażonymi, warsztaty ceramiczne, konferencja i podsumowanie sezonu, tradycje barbórkowe w dolinie karpia.

3. Informacja o szkoleniu komputerowym dla członków TTR Cyklista.

4. Omówienie podsumowania sezonu rowerowego planowanego na dzień 16.10.2020r. Ustalenie zaproszonych gości, prelegentów itp.

5. Omówienie sytuacji finansowej w związku z realizacja projektu grantowego.

6. Zaplanowanie wszelkich imprez i aktywności członków stowarzyszenia do końca 2020r, przy uwzględnieniu zmieniającej się sytuacji, związanej z pandemią korona wirusa.

Sporządził ;

Jan Kajdas